Google Classroom Kodes

Graad 8 en 9: Klaskamerkodes
Graad 10-12: Klaskamerkodes

Vakkeuses

Graad 8 + 9

Verpligte vakke:

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Skeppende Kuns:
  - Dans, Musiek en Drama
  Soos enige ander skool doen leerders skeppende kuns as vak, wat drama en kuns insluit.
  By Die Hoërskool Wonderboom mag jy egter, musiek of dans as vak neem.
  Dus kan jy i.p.v. algemene Skeppende Kuns, Musiek en Kuns of Dans en Drama as kombinasies neem.
 • Tegnologie
 • Menslike- en Sosiale Wetenskappe
 • Natuurwetenskappe
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Lewensoriëntering
 • Wiskunde
 • Verpligte Leeskursus (Gr 8)

Graad 10 – 12

Verpligte vakke:

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde/Wiskundige Geletterdheid (Kies een)
 • Lewensoriëntering

3 Keusevakke uit die verskillende leervelde:

 • Fisiese Wetenskappe
 • Lewenswetenskappe
 • Geografie
 • Geskiedenis
 • Rekeningkunde
 • Besigheidstudies
 • Ekonomie
 • Inligtingstegnologie
 • Rekenaartoepassingstegnologie
 • Siviele Tegnologie
 • Ingenieursgrafika en Ontwerp
 • Gasvryheidstudies
 • Toerisme
 • Musiek
 • Visuele Kuns
 • Dans
 • Drama
 • Ontwerp
Fisiese Wetenskap mag slegs saam met Wiskunde geneem word in graad 10-12
Die minimum klasgrootte word deur die PAM-dokument bepaal.

Slaagvereistes

Graad 8 + 9

1) 50% in Afrikaans Huistaal
2) 40% in Engels, Wiskunde
3) 40% in 3 ander vakke
4) 30% in 1 ander vak
5) 1 druipvak toegelaat

Graad 10 – 12 (vanaf 2008)

1) 40% in Afrikaans Huistaal
2) 40% in enige ander 2 vakke
3) 30% in 3 ander vakke