GRAAD 8
Afrikaans
Dans
EBW
English FAL
Lewensoriëntering
Natuurwetenskappe
Skeppende Kuns en Drama
Sosiale Wetenskappe - Aardrykskunde
Sosiale Wetenskappe - Geskiedenis
Tegnologie
Wiskunde

GRAAD 9
Afrikaans
Dans
EBW
English FAL
Lewensoriëntering
Natuurwetenskappe
Skeppende Kuns en Drama
Sosiale Wetenskappe - Aardrykskunde
Sosiale Wetenskappe - Geskiedenis  
Tegnologie
Wiskunde

GRAAD 10
Afrikaans
Besigheidstudies
Dans
Dramatiese Kunste
Ekonomie
English FAL
Fisiese Wetenskap
Geografie
Gasvryheidstudies
IGO
IT
Lewensoriëntering
Lewenswetenskappe
Ontwerp en Visuele Kuns
Rekenaartoepassingstegnologie
Rekeningkunde
Toerisme
Vakmusiek
Wiskunde Geletterdheid
Wiskunde

GRAAD 11
Afrikaans
Besigheidstudies
Dans
Dramatiese Kunste
Ekonomie
English FAL
Fisiese Wetenskap
Geografie
Gasvryheidstudies
IGO
IT
Lewensoriëntering
Lewenswetenskap
Ontwerp en Visuele Kuns
Rekenaartoepassingstegnologie
Rekeningkunde
Toerisme
Vakmusiek
Wiskunde Geletterdheid
Wiskunde

GRAAD 12
Afrikaans
Besigheidstudies
Dans
Dramatiese Kunste
Ekonomie
English FAL
Fisiese Wetenskap
Gasvryheidstudies
Geografie
IGO
IT
Lewensoriëntering
Lewenswetenskappe
Ontwerp en Visuele Kuns
Rekenaartoepassingstegnologie
Rekeningkunde
Toerisme
Vakmusiek
Wiskunde Geletterdheid
Wiskunde