Die tennisbelangstelling in Wonderboom groei daagliks. Daar is ‘n bekwame afrigter, mnr Christo Harvey wat op Maandae, Dinsdae en Donderdae van 14:30 tot 16:30 leerders gratis afrig.

Hierdie oefeninge geld ook vir laerskoolleerders wat belangstel.

Die seniordogters se wedstryde het reeds op 30 Januarie begin. Die datums waarop hulle meeding is in die dagboekie opgeteken.

Die liga vir die junior seuns en dogters en die senior seuns vind plaas in die 2de kwartaal.

Gedurende September sal daar ‘n toernooi gehou word waar almal wat in die 4 verskillende huise is teen mekaar kan deelneem.

Oor naweke word die bane gesluit ten einde die oppervlaktes te beskerm teen skaatsplankryers.