Kaleidoskoop

Wat is die Wonnie Kaleidoskoop Kunswedstryd?
 

Die Wonnie Kaleidoskoop Kunswedstryd is die skool se interne Kunswedstryd, waar ons alles van drama tot koekversiering aanbied. Die hoofdoel van die kaleidoskoop is om die Wonnies bloot te stel aan ‘n verskeidenheid van kunsvorms asook om massa-deelname aan kultuur onder die Wonnies te bevorder.

Wonnie Kaleidoskoop 2021
 

Vanjaar gaan ons Wonnie Kaleidoskoop aanpak in ‘n ander formaat. Ons gaan steeds al die gewone afdelings hê, maar ons gaan vanjaar na ‘n “aanlyn” formaat beweeg. So kan leerders steeds deelneem al word daar later in die jaar dalk strenger inperkings toegepas. Leerders gaan ‘n video of PowerPoint-aanbiedding van hul optrede/werk laai op ‘n Google Classroom wat spesiaal vir Kaleidoskoop geskep is.

Die leerders gaan nie vanjaar betaal om deel te neem aan die Wonnie Kaleidoskoop nie, aangesien ons nie vanjaar van buitebeoordeelaars gebruik gaan maak nie, maar van personeel by die skool. Alle werke sal deur twee personeel beoordeel word om sodoende te verseker dat werke uit meer as een perspektief gesien word. Die gemiddelde punt word dan toegeken aan die leerder.

Leerders ontvang steeds ‘n sertifikaat vir Kaleidoskoop en Wenners in elke afdeling sowel as ‘n Algehele Wenner word steeds aangekondig.

Wonnie Kaleidoskoop vs COVID-19
 

As gevolg van die pandemie wat steeds ‘n groot rol in die gemeenskap speel, kan ons nie alle afdelings aanpak soos in die verlede nie en moet daar aanpassings gemaak word. Indien leerders bv. ‘n groepdans of dramastuk doen, moet die leerders steeds ‘n 1.5m sosiale afstand handhaaf. Geen kontak tussen leerders word toegelaat nie.

Afdelingswenners 2021:

 

Afdeling Afrikaanse Skryfwerk:TristIn Badenhorst
Afdeling Dans:Chardé Vermaak
Afdeling Drama:Zianett Goosen
Afdeling Engelse Skryfwerk:Jordan Botes
Afdeling Fotografie:Chanie Erasmus
Afdeling Instrumentaal:Marnus Lezar
Afdeling Koekversiering:Esrie Venter
Afdeling Kuns:Kaylin Smit
Afdeling Public Speaking:Hanthys Venter
Afdeling Redenaars:Armand Cilliers
Afdeling Vokaal:Carike Jansen

Kontakpersoon

Me J Minnaar