Topbestuur

Mnr M Lezar

Skoolhoof

Me T Mc Geer

Adjunkhoof: Akademie

Mnr A Nortman

Adjunkhoof

Mnr C Schmahl

Adjunkhoof(Intern)

Me H Viljoen

Interne Adjunkhoof

Departementshoofde

Me M Engelbrecht

Wiskunde Wiskundige Geletterdheid

Mnr B Deysel

Lewensoriëntering

Me R Engelbrecht

Afrikaans

Mnr J Janse van Rensburg

Geskiedenis & SWG, Geografie en SWA

Mnr C Schmahl

Siviele Tegnologie, Ingenieursgrafika – en ontwerp, Tegnologie, Gasvryheidstudies

Me J Minnaar

Dansstudies, Musiek,Visuele Kuns, Ontwerp, Dramatiese Kunste, Skeppende Kunste

Me N Strydom

Besigheidstudies, EBW, Ekonomie, Rekeningkunde

Me S Venter

Engels

Me H Viljoen

Fisiese Wetenskap, Lewenswetenskap en NW

Portefeuljebestuurders

Me R Engelbrecht

Eksamens (Gr8-11)

Me T Mc Geer

KABV

Me J Minnaar

Eksamen Toesig (Gr8-11)

Me S Smith

Erkenning

Me N Strydom

Administrasie