SKOOL - EN WONNIELIED

SKOOLLIED

Hoog teen Magaliesberg se bors –

Ontspruit bo aard se ruwe kors –

Pryk soos ‘n skone rantekroon

Die Hoërskool van Wonderboom

Deur werksaamheid – let op en sien!

Het in die jare hy gedien,

Deur op te bou en vas te boei

Aan God en volk, die jeug wat bloei

En of ons werk en of ons speel –

Gehoorsaam aan ons lewensreël

Staan hoog die leuse voor ons gees:

Te Groei en Dien:  Mag dit so wees!

Refrein:

Soos Reuse-Boom uit Wondersaad

Steeds wil dit groei deur dienstig daad;

En bonkig teen die luglyn blou,

Oor Krugerskroos die hoede hou.

J.A. van der Walt  

WONNIELIED

Hoog teen die Magaliesberge

waar ons groei en dien

Pryk hoog ons Alma Mater

Die Hoërskool Wonderboom

Soos reuse boom uit wondersaad

sal ons tot hoogtes groei.

Ons sal voorwaarts gaan in ons strewe

met ons oë gerig na Bo.

In ons handel, in ons wandel

dra ons jou naam met eer.

In ons harte dra, ons jou leuse

“Groei en Dien.”

Albert Morland