SKOOLWAPEN EN LEUSE


SKOOLWAPEN

Gedurende September 1949 is daar reeds besluit dat die skoolkleure groen, goud en silwer sou wees, met groen as basiskleur. Die keuse van die skoolwapen moes oorstaan totdat die skool sy huidige naam gekry het. Toe sy Edele, die Administrateur van Transvaal, op 10 Junie 1950, ons skool as “Die Hoërskool Wonderboom” aangekondig het, kon daar eers daadwerklike pogings van stapel gestuur word om ‘n gepaste wapen en leuse vir die skool te vind.

Daar is oproepe gemaak om ontwerpe in te handig en die belangstelling was groot en veral ons leerlinge het groot ywer en kreatiwiteit aan die dag gelê met die opstel van die ontwerpe. Die ontwerp was uiteindelik die skepping van mnr. Combrink.

OMSKRYWING

Die skool word voorgestel deur die Wonderboom wat uit ‘n oop boek groei. Die beginsel is dat uit die neerhangende takke weer nuwe bome uitgroei. Hierdie proses verseker die voortbestaan van die boom en in die wapen dui dit op kontinuïteit; daar gaan gereeld leerlinge uit wat hulle mettertyd selfstandig in die samelewing vestig. Die strale wat ook uit die oop boek opstyg, stel die lig voor wat die opkomende son van kennis uitflits. Die deel van die ossewawiel is opsetlik gekies om die Afrikaanse karakter van die skool aan te dui en ‘n band met die Voortrekkerverlede te vorm, aangesien die ossewawiel die pad van beskawing ook oor die Wonderboomnek oopgetrap het. Verder het die ossewawiel ook ‘n simboliese betekenis: Die waband of velling as die bindende faktor, dui op groot getalle leerlinge met hul lojaliteit aan die skool. Die leerkragte word deur die naaf – die draende deel van die wiel voorgestel. Die twee speke wat die noodsaaklike band tussen velling en naaf bewerkstelling, moet op tweeledige wyse geïnterpreteer word: In die eerste plek moet dit dui op twee groot steunpilare van die skool, naamlik die kerk en die ouerhuis. Tweedens stel dit die Christelikheid en Nasionalisme wat almal tot ‘n hegte eenheid smee, voor.

LEUSE

Om ‘n gepaste leuse te kry – ‘n oorspronklike kort en kernagtige, maar tog ‘n inspirerende leuse, was die volgende taak wat aandag verdien het. Weer het die pragtige samewerking – en nou veral aan die kant van die personeel – die resultaat gelewer: Groei en Dien! Die Wonderboom is volgens ons kennis van die planteryk die enigste plant wat ‘n amper onsterflike karakter dra omdat daar reeds nege- of tiental dogters te voorskyn gekom het, voordat die moederboom afgesterf het.

Dit dra die boodskap uit dat elke Wonnie in kennis en karaktervastheid moet groei en gewillig in diens van hul land en medemens moet staan.