WONNIES 2023!

Dit is tyd… tyd om in te skryf, want in 2023 word jy ‘n Wonnie!

Jóú Hoërskool-reis begin hier… Jóú toekoms wag!

Aangaande
Die Hoërskool Wonderboom Prospektus
Leerder Inligtingsvorm

 

Graad 8-aansoeke word weer deur die Departementele stelsel hanteer. Hou gerus die spasie dop vir meer inligting.


Bankbesonderhede

Hoërskool Wonderboom
Bank: FNB
Tjekrekening Reknr: 62877816789
Takkode: 250655

Gebruik asb u kind se skoolgeld Familiekode as verwysing


Hoekom 'n Wonnie word?

Die belangrikste vraag om te beantwoord wanneer jy ‘n skool beoordeel is om vas te stel of die kinders daar gelukkig is. By Die Hoërskool Wonderboom is die antwoord hierop ‘n luidkeelse JA! Dis nie die oppervlakkige en verbygaande tipe geluk wat jy kry wanneer mense kan doen wat hulle wil nie. Hier word die waardes van respek, integriteit, verantwoordelikheid, diensbaarheid en erkenning as die boustene van ware geluk gekoester en nageleef. Die sukses van ons skool lê hierin opgesluit.

Benewens ons ingesteldheid op diep menslike waardes beroem Die Hoërskool Wonderboom homself daarin dat dit ‘n skool van geleenthede is. Kinders kan hier na hartelus kies aan watter van die vele aktiwiteite hulle wil deelneem en watter van die wyd uiteenlopende vakrigtings hulle belangstelling prikkel.

Kom beleef self die ritme van ons skool en al die geleenthede wat dit bied en kom staan jou plek vol in die hart van Wonnieland.

Mnr M Lezar - Skoolhoof