Bankbesonderhede

Hoërskool Wonderboom
Bank: FNB
Tjekrekening Reknr: 62877816789
Takkode: 250655

Gebruik asb u kind se skoolgeld Familiekode as verwysing


Alle voornemende Wonnies en hul ouers

Besoek gerus ons Aanlyn Virtuele Opedag


Aanlyninskrywings se datum word deur die department vasgestel en vind uitsluitlik op die platform van die Gautengse Onderwys Departement plaas.

Indien u enige duidelikheid oor hierdie proses verlang kan u ‘n e-pos rig aan admin@wonnies.co.za.

 

Hoekom 'n Wonnie word?

Die belangrikste vraag om te beantwoord wanneer jy ‘n skool beoordeel is om vas te stel of die kinders daar gelukkig is. By Die Hoërskool Wonderboom is die antwoord hierop ‘n luidkeelse JA! Dis nie die oppervlakkige en verbygaande tipe geluk wat jy kry wanneer mense kan doen wat hulle wil nie. Hier word die waardes van respek, integriteit, verantwoordelikheid, diensbaarheid en erkenning as die boustene van ware geluk gekoester en nageleef. Die sukses van ons skool lê hierin opgesluit.

Benewens ons ingesteldheid op diep menslike waardes beroem Die Hoërskool Wonderboom homself daarin dat dit ‘n skool van geleenthede is. Kinders kan hier na hartelus kies aan watter van die vele aktiwiteite hulle wil deelneem en watter van die wyd uiteenlopende vakrigtings hulle belangstelling prikkel.

Kom beleef self die ritme van ons skool en al die geleenthede wat dit bied en kom staan jou plek vol in die hart van Wonnieland.

Mnr M Lezar - Skoolhoof