Laai ons nuutste WONKOM
hier af
 

Hiermee vra ons asb. dat alle ouers die regte e-posadresse gebruik as u enige
navrae rig aan die skool. Dit maak die proses baie makliker en u navraag
kan dan so spoedig moontlik beantwoord word.

Afwesighede, gedragspunte navraag, Gr 8 aansoek, veranderings van persoonlike inligting admin@wonnies.co.za
Uitteken gedurende skoolure, Gr 9-11 aansoeke ontvangs@wonnies.co.za
Finansies (bewys van betaling) finansies@wonnies.co.za
Finansies (skoolfonds, agterstallige skoolfonds, subsidie) ria@wonnies.co.za
Skoolverlaters, bevestigingsbriewe, oorplasingskaarte hbekker17@gmail.com
Sielkundige berader@wonnies.co.za
Opvoedkundige Konsultant (dissipline), detensie en gedragsprobleme dissipline@wonnies.co.za
Sport marietteshrives@wonnies.co.za
Bemarking bemarking@wonnies.co.za
Boekstoor boekstoor@wonnies.co.za
IT support@liztec.za.net
Hoof hswb@wonnies.co.za
Atletiek

atletiek@wonnies.co.za

Hokkie hokkie@wonnies.co.za
Netbal netbal@wonnies.co.za

 


 

Adres

Voortrekkersweg 1050
Wonderboom-Suid
Pretoria
0084

 
Kontaknommers

Tel: (012) 335-6806
Fax: (012) 335-6587
 

Bankbesonderhede

H/S Wonderboom
ABSA Tjekrekening
Reknr: 090390120
Takkode: 632005

Gebruik asb u kind
se skoolgeld
Rekeningnommer
as verwysing

 

Laai D6
Communicator af

Laai D6
Connect Toep af


Kopiereg - Hoërskool Wonderboom - 2019
O
ntwerp en Onderhou deur: LizTec IT Consultants

Tuiste Besoeke - 6076