COVID-19 NAVRAE

Covid-19 is ‘n realiteit wat onlosmaakbaar deel van ons daaglikse lewens geword het. Indien u enige navrae het rakende Covid-19, kan u gerus ‘n e-pos stuur na carl@wonnies.co.za. Mnr Schmahl is die skool se verantwoordelike persoon om enige navrae te hanteer. Indien u egter wil rapporteer dat u kind moet isoleer of self Covid-19 positief is, moet u die vorm (Isolasie Inligting Verslag) voltooi en tesame met u Covid-uitslae per e-pos stuur na admin@wonnies.co.za.

Mag alle Wonnie veilig bly in hierdie uitdagende tye.

Aangaande
Isolasie Inligting Verslag
GDO se standaardprosedure

 


Bankbesonderhede

Hoërskool Wonderboom
Bank: FNB
Tjekrekening Reknr: 62877816789
Takkode: 250655

Gebruik asb u kind se skoolgeld Familiekode as verwysing


Hoekom 'n Wonnie word?

Die belangrikste vraag om te beantwoord wanneer jy ‘n skool beoordeel is om vas te stel of die kinders daar gelukkig is. By Die Hoërskool Wonderboom is die antwoord hierop ‘n luidkeelse JA! Dis nie die oppervlakkige en verbygaande tipe geluk wat jy kry wanneer mense kan doen wat hulle wil nie. Hier word die waardes van respek, integriteit, verantwoordelikheid, diensbaarheid en erkenning as die boustene van ware geluk gekoester en nageleef. Die sukses van ons skool lê hierin opgesluit.

Benewens ons ingesteldheid op diep menslike waardes beroem Die Hoërskool Wonderboom homself daarin dat dit ‘n skool van geleenthede is. Kinders kan hier na hartelus kies aan watter van die vele aktiwiteite hulle wil deelneem en watter van die wyd uiteenlopende vakrigtings hulle belangstelling prikkel.

Kom beleef self die ritme van ons skool en al die geleenthede wat dit bied en kom staan jou plek vol in die hart van Wonnieland.

Mnr M Lezar - Skoolhoof