BERADER

Die rol van ‘n Berader by `n hoërskool is veelsydig en sluit verskeie verantwoordelikhede in wat hoofsaaklik daarop fokus om leerders te ondersteun. Die uiteindelike doel is om `n positiewe en ondersteunende skoolomgewing te bevorder.