Inskrywings

GRAAD 8 AANLYNINSKRYWINGS VIR 2025

WAAR: 
                   

WANNEER: 
         

DOKUMENTE:    

gdeadmissions.gov.za

 

OPEN  11 Julie 2024 – Sluit 12 augustus 2024

(Opgelaai op die aanlynstelsel of ingegee by die skool)

STAPPE VIR AANLYN REGISTRASIE:
 
  

STAPPE VIR DIE AANLYN GRAAD 8-AANSOEKE

Graad 8-Ouers moet asseblief daarop let dat die aanlyn aansoeke vir Graad 8 open op 11 Julie en eindig op 12 Augustus. Hieronder volg die stappe vir dié aanlyn aansoeke.

 1. Besoek die GDO-webwerf by gdeadmissions.gov.za

 2. Teken in – “Login”

3. Skep ‘n profiel:

4. Kies die graad waarin die leerder in 2025 gaan wees (Slegs graad 8 vir 2025)

5. Verskaf jou persoonlike en vorige skoolinligting, bv.inligting oor die leerder, sy/haar naam, ouderdom, geslag en kontak besonderhede. Maak seker dat u die onderrigtaal korrek kies: Afrikaans Huistaal.

6. Kies ‘n skool as eerste opsie. Gewoonlik kan ouers tot 5 skole kies.  (Let egter daarop dat indien u meer skole kies, mag u kind daar geplaas word, aangesien u aangedui het dit is een van u keuses.  Kies dus eerder slegs 1 of ‘n maksimum van twee skole.)

7. Laai ondersteunende dokumente op:

 • Ouers se gewaarmerkte identiteitsdokumente.
 • Bewys van huisadres (Munisipale rekening) in die ouer (wat op stelsel gelaai is) se naam, of bewys van werksadres. Indien u ‘n huis huur, moet ‘n huurkontak ingehandig word tesame met die eienaar se munispale rekening.
 • Gewaarmerkte geboortesertifikaat
 • Laaste Graad 7-rapport.

8. Klik “Submit”

9. Kom gee skool se Leerder Inligtingsvorm by die adminkantoor in.

GEREELDE VRAE

 1. Registrasie MOET aanlyn gedoen word by www.gdeadmissions.gov.za
 2. Die Leerder Inligtingsvorms en ondersteunende dokumente MOET by die skool ingehandig word. (binne 7 dae)
  Laai ondersteunende dokumente op:
  • Ouers se gewaarmerkte identiteitsdokumente.
  • Bewys van huisadres (Munisipale rekening) in die ouer (wat op stelsel gelaai is) se naam, of bewys van werksadres. Indien u ‘n huis huur, moet ‘n huurkontak ingehandig word tesame met die eienaar se munispale rekening.
  • Gewaarmerkte geboortesertifikaat
  • Laaste Graad 7-rapport.

Plasings by skole vind plaas op grond van die voedingsarea van die skool.  Ons kon egter in die verlede werklik alle ouers akkommodeer wat hul kinders in die skool wou plaas.  As u egter baie ver buite die voedingsarea woon, sal u by ‘n tweede skool ook moet aansoek doen.  Dui egter Die Hoërskool Wonderboom aan as u eerste keuse.

Die Leerder Inligtingsvorms en ondersteunende dokumente MOET by die skool ingehandig word. (binne 7 dae)

Indien die skool vir u die registrasie doen, sal u steeds ‘n sms vanaf die Departement ontvang om te bevestig dat die kind geregistreer is.

Wanneer u ‘n sms vanaf die Departement ontvang het, is dit om te bevestig dat die kind geregistreer is.
Die SMS dui daarop dat u die ondersteunende dokumente binne 7 dae by die skool moet inhandig.

U moet ook die SMS hou as bewys van registrasie.

U kan enige navrae rig aan aansoek@wonnies.co.za.

Nee, u kind is slegs geregistreer as moontlike plasing by die skool. Die Departementele plasings vind vanaf 11 September plaas. Dus vra ons u geduld en verdraagsaamheid in die verband.

Weeksdae                                           Open                     Sluit

Ma – Do                                             07:00                    15:00

Vr                                                         07:00                    14:00

Publieke vakansie dae en skole vakansiedae         Gesluit

GRAAD 8 WONNIES VAN 2025!

Dit is tyd… tyd om in te skryf, want in 2025 word jy ‘n wonnie!

Jóú Hoërskool-reis begin hier… jóú toekoms wag!

 

AANGAANDE

 

Die Hoërskool Wonderboom Prospektus

Laai Af

Leerder Inligtingsvorm

Laai Af

Graad 8-aansoeke word weer deur die departementele stelsel hanteer. Hou gerus die spasie dop vir meer inligting.

1. ID-dokument van die ouer.
2. Suid-Afrikaanse geboortesertifikaat van die leerder.
3. Bewys van woonadres in die ouer se naam
(indien u aansoek doen op grond van u woonadres).
4. Bewys van werksadres van die ouer
(indien u aansoek doen op grond van u werksadres).
5. Laaste rapport van die leerder

Bogenoemde dokumente moet binne sewe dae nadat aansoek gedoen is, ingegee word by die skool of op die aanlynstelsel gelaai word.
Voltooi ook asseblief die leerder inligtingsvorm en stuur na die skool. Navrae: me. Schneeberger (aansoek@wonnies.co.za)

WAAROM 'N WONNIE WORD?

In die skadu van die Wonderboom

Aan die Magaliesberg se soom

Gekap uit klip en rots

Pryk Die Hoërskool Wonderboom trots

‘n Baken waar gemeenskappe sien

Hier leef ons die leuse “groei en dien”.

Wonnie-leerders leer ‘n gesonde balans vir hul leefstyl. Akademie, sport, kultuur, en pret in die regte kombinasie verseker dat mense alle aspekte ontwikkel en dikwels talente ontdek wat hulle nooit besef het, hulle oor beskik nie.

Die hoogste boom wonnie is ‘n leerder wat presteer in akademie, kultuur en betrokke is by meer as een sport. Hy/sy het die beste diens vir haar skool gelewer.

Betrokkenheid by aktiwiteite lei tot ontwikkeling van goeie vaardighede soos tydsbestuur, prioritisering, leierskapontwikkeling en ingeligte besluitneming – alles vaardighede wat in jou volwasse lewe handig te pas gaan kom.

 • Ontdekking van talente, uitreik na ander, dienslewering, ens.
 • Ons wye verskeidenheid vakke waaruit leerders kan kies en sluit in, skaars vakke soos dans, visuele kunste, dramatiese kunste, ontwerp en musiek.
 • 16 sportsoorte in totaal, waarvan sommige soos jukskei uniek is.
 • Kultuur: 5 verskillende redenaarsplatvorms, koor, ander kultuurorganisasies soos akv-deelnames, drama-produksies, solo’s en nog vele meer.
 • Ondersteuningsdienste: verwys na die tienersteungroep en ʼn wonderligmodel, jeugwerker en berader

Ons huis-sisteem waar daar op alle terreine van akademie tot sport, kultuur, skoolbesoek ensovoorts meegeding word verseker dat daar vir elke kind ‘n geleentheid is om homself/haarself te ontwikkel en ‘n plekkie te vind. Hierdie tradisies spruit uit die 1996 lourieraand se openingseremonie vir die eerste keer gebruik en al hierdie hedendaagse “instap/”uitstap” / “afstap”/ “opstap” is gebore uit daardie seremonie.