BEHEERLIGGAAM

Beheerliggaamverkiesing – 7 Maart 2024

Ons herinner alle ouers daaraan dat die beheerliggaamverkiesing op die 7de Maart 2024 plaasvind. Dit sal as ‘n voldag-verkiesing hanteer word. Ouers kan reeds vanaf 7:00 tot 19:00 kom stem. Die nominasieproses begin op die 19de Februarie. Ouers kan dan nominasievorms by die algemene kantoor afhaal. Die naam en handtekening van die voorsteller en sekondant moet op die nominasievorm verskyn, met die genomineerde persoon wat die vorm onderteken om aanvaarding van die nominasie aan te dui. Op 4 Maart, teen 12:00,  moet alle genomineerde kandidate die volgende inligting aan me. Bekker by die volgende e-pos adres stuur:  tikster@wonnies.co.za

  1. Volle name;
  2. Naam/name en graad van kind(ers) in die skool;
  3. Beroep, vaardighede en ervaring wat tot voordeel van die skool sal wees; en
  4. Die benoemde se visie vir die skool:
  5. Duidelike foto

OUERLEDE 2024 (Maart)

Mnr JJ Pretorius

Voorsitter / UK

Mnr D Nolte

Ondervoorsitter / UK

Me HC Venter

Sekretaresse/ UK

Mnr T Curtis

Tesourier

Mnr. Giovanni Cilliers

Ouer

Me R Lategan

Ouer

Mnr H Bakker

Ouer

Mnr G Maritz

Ouer

Me. Catherine Murray

Ouer

Dr. Charles Bradfield

Ouer

TOP BESTUUR

Mnr M Lezar

Hoof

Me T Mc Geer

Gekoöpteerde-lid

Mnr C Schmahl

Gekoöpteerde-lid

OPVOEDERLEDE

Me E Hornby

Opvoederlid

Mnr AL Roodt

Opvoederlid

Me N Crous

Opvoederlid

NIE-OPVOEDERLEDE

Mnr E Jordaan

Nie-Opvoederlid

LEERDERLEDE

Carlo Schmahl

Leerder

Tania Oosthuizen

Leerder

Eduan Kritzinger

Leerder