WONNIE-RETOER

Die Wonnie-Retoer busdiens is ‘n permantente instelling vanaf 2023. Daar is vier roetes beskikbaar genaamd: 

Die Montana/Mayville-roete 

Die Tuine-roete 

Die Mountain View-roete.  

Die Wonderboom/Rietfontuin-roete 

Die roete volg vanaf die Laerskole as fokuspunte. Ouers van leerlinge wat belangstel, moet die kontrak aflaai, voltooi en terugstuur na mnr. Roodt by wonnieretoer@wonnies.co.za. U sal dan ‘n verwysingsnommer vir betaling ontvang. Die bussiegeld moet apart inbetaal word van die skoolgeld. 

Daar is SLEGS plek vir sestien leerlinge (Die eerste sestien volledige kontrakte met betaling, sal aanvaar word). Die busfooi beloop R650-00 per maand vir die 16:00 bus en R826-00 vir die 14:00 bus. 

Die vier areas genoem hieronder, sal as oplaaipunte gebruik word. Die oggend- en middagroetes sal dieselfde wees. Leerders wat in die Doornpoort-area woon, moet een van die naaste laerskole gebruik as oplaai- en aflaaipunt. 

Indien daar ‘n behoefte vir optel en/of aflaai by die huis met beperkings tot die roete is, moet u asseblief u versoek stuur na wonnieretoer@wonnies.co.za. Daar sal egter koste-implikasies wees.  

Elke roete het hul eie WhatsApp-groep vir ouers om reëlings te ontvang en te stuur. Die bussie sal per WhatsApp-GPS gevolg kan word.  

 

MONTANA / MAYVILLE roete

 1. Laerskool Stephanus Roos 
 2. Laerskool Magalieskruin 
 3. Laerskool Mayville 
 4. Hoërskool Wonderboom 
 5. Doornpoort (Slegs middagroete) 
  Laerskool Stephanus Roos  Laerskool Magalieskruin area  Mayville en Mayville laerskool  Laerskool Mayville  Hoërskool Wonderboom 
Oplaaitye  06:10  06:20  06:40  06:40  07:00 
Aflaaitye  15:30  15:20  14:15 -14:30  14:30  14:15 

TUINE roete

  1. Laerskool Hermanstad
  2. Laerskool Generaal Nicolaas Smith 
  3. Hoërskool Wonderboom 
  Laerskool  Hermanstad Laerskool Generaal Nicolaas Smith  Hoërskool Wonderboom 
Oplaaitye  06:00  06:10  07:00 
Aflaaitye  15:10  15:00  14:15 
 • Tye sal aangepas word soos verlang. 
 • Neem asseblief kennis dat die roetes is geskei maar die tye bly dieselfde. 
 • Volg die Google skakel vir beter besigtiging: https://goo.gl/maps/nsRsxwRE8jf2UCaEA

MOUNTAIN VIEW roete

 1. Laerskool Hermanstad
 2. Laerskool Generaal Nicolaas Smith
 3. Laerskool Saamspan
 4. Laerskool Bergsig
 5. Laerskool Boerefort
Laerskool Hermanstad Laerskool Generaal Nicolaas Smith Laerskool Saamspan Laerskool  Bergsig Mayville Winkel sentrum Laerskool Boerefort Hoërskool Wonderboom
Oplaaitye 06:00 06:10 06:30 06:40 06:50 07:00 07:10
Aflaaitye 15:10 15:00 14:50 14:40 14:30 14:20 14:15
 • Tye sal aangepas word soos verlang.
Volg die Google Link vir beter besigtiging:https://goo.gl/maps/nsRsxwRE8jf2UCaEA

MONTANA / WONDERBOOM roete

 1. Laerskool Wonderboom
 2. Rietfontein (Roete tussen Ben Swart straat en De Beer straat)* 
Laerskool Hermanstad Laerskool Generaal Nicolaas Smith Laerskool Saamspan Laerskool  Bergsig Mayville Winkel sentrum Laerskool Boerefort Hoërskool Wonderboom
Oplaaitye 06:00 06:10 06:30 06:40 06:50 07:00 07:10
Aflaaitye 15:10 15:00 14:50 14:40 14:30 14:20 14:15
 • Tye sal aangepas word soos verlang.
Volg die Google Link vir beter besigtiging:  https://goo.gl/maps/nsRsxwRE8jf2UCaEA

WONNIE RETOER KONTRAK