WONNIE RETOER

Die Wonnie-Retoer busdiens is ‘n permantente instelling vanaf 2023. Daar is vier roetes beskikbaar genaamd: 

Die Montana/Mayville-roete 

Die Tuine-roete 

Die Mountain View-roete 

Die Wonderboom/Rietfontuin-roete (Ons nuwe roete vanaf Maart 2024) 

Die roete volg die Laerskole as fokuspunte. Ouers van leerlinge wat belangstel, moet die kontrak aflaai, voltooi en terug stuur na Mnr. Roodt per e-pos (wonnieretoer@wonnies.co.za). U sal dan ‘n verwysingsnommer vir betaling ontvang. Die bussiegeld moet apart inbetaal word van die skoolfonds. 

Daar is SLEGS plek vir sestien leerlinge (Die eerste sestien volledige kontrakte met betaling, sal aanvaar word). Die busfooi beloop R650-00 per maand vir die 16:00 bus en R826-00 vir die 14:00 bus. 

Die vier areas genoem hieronder, sal as oplaaipunte gebruik word. Die oggend- en middagroetes sal dieselfde wees. Leerders wat in die Doornpoort-area woon, moet een van die naaste laerskole gebruik as oplaai- en -aflaaipunt. 

Indien daar ‘n behoefte vir optel en-of aflaai by die huis met beperkings tot die roete, moet u asseblief u versoek stuur na wonnieretoer@wonnies.co.za. Daar sal egter koste implikasies wees.  

Elke roete het hul eie Whatsapp groep vir ouers om reelings te ontvang en te stuur. Die bussie sal per Whatsapp GPS gevolg kan word.  

MONTANA / MAYVILLE roete

 1. Laerskool Stephanus Roos 
 2. Laerskool Magalieskruin 
 3. Laerskool Mayville 
 4. Hoërskool Wonderboom 
 5. Doornpoort (Slegs middagroete) 
 Laerskool Stephanus Roos Laerskool Magalieskruin area Mayville en Mayville laerskool Laerskool Mayville Hoërskool Wonderboom 
Oplaai tye 06:10 06:20 06:40 06:40 07:00 
Aflaai tye 15:30 15:20 14:15 -14:30 14:30 14:15 

TUINE roete

  1. Laerskool Hermanstad
  2. Laerskool Generaal Nicolaas Smith 
  3. Hoërskool Wonderboom 

 

Laerskool 

Hermanstad 

Laerskool Generaal Nicolaas Smith 

Hoërskool Wonderboom 

Oplaai tye 

06:00 

06:10 

07:00 

Aflaai tye 

15:10 

15:00 

14:15 

 • Tye sal aangepas word soos verlang. 
 • Neem asseblief kennis dat die roetes is geskei maar die tye bly dieselfde. 
 • Volg die Google skakel vir beter besigtiging:  https://goo.gl/maps/nsRsxwRE8jf2UCaEA 

MOUNTAIN VIEW roete

 1. Laerskool Hermanstad
 2. Laerskool Generaal Nicolaas Smith
 3. Laerskool Saamspan
 4. Laerskool Bergsig
 5. Laerskool Boerefort
 

Laerskool

Hermanstad

Laerskool Generaal Nicolaas Smith

Laerskool Saamspan

Laerskool  Bergsig

Mayville Winkel sentrum

Laerskool Boerefort

Hoërskool Wonderboom

Oplaai

06:00

06:10

06:30

06:40

06:50

07:00

07:10

Aflaai tye

15:10

15:00

14:50

14:40

14:30

14:20

14:15

 • Tye sal aangepas word soos verlang.

Volg die Google Link vir beter besigtiging:https://goo.gl/maps/nsRsxwRE8jf2UCaEA

MONTANA / WONDERBOOM roete

 1. Laerskool Wonderboom
 2. Rietfontein (Roete tussen Ben Swart straat en De Beer straat)* 
 

Laerskool

Hermanstad

Laerskool Generaal Nicolaas Smith

Laerskool Saamspan

Laerskool  Bergsig

Mayville Winkel sentrum

Laerskool Boerefort

Hoërskool Wonderboom

Oplaai

06:00

06:10

06:30

06:40

06:50

07:00

07:10

Aflaai tye

15:10

15:00

14:50

14:40

14:30

14:20

14:15

 • Tye sal aangepas word soos verlang.

Volg die Google Link vir beter besigtiging:  https://goo.gl/maps/nsRsxwRE8jf2UCaEA

WONNIE RETOER KONTRAK