BESTUUR PERSONEEL

TOPBESTUUR

Mnr M Lezar

Hoof

Me T Mc Geer

Adjunkhoof

Me C Schmahl

Adjunkhoof

BESTUUR

Mnr B Deysel

Departementshoof Lewensoriëntering

Me M Engelbrecht

Departementshoof Wiskunde- en Wiskundige Geletterheid

Me R Engelbrecht

Departementshoof Afrikaans

Me E Hornby

Departementshoof RTT, Tegnologie, Ingenieurs Grafika en Ontwerp, Gasvryheidstudies, Siviele Tegnologie, IT

Me J Minnaar

Departementshoof Musiek, Visuele Kunste, Ontwerp, Dramatiese Kunste, Dansstudies en Skeppende Kunste

Mnr L Roodt

Departementshoof Toerisme, Geskiedenis en SWG, Geografie en SWA

Me M Van Eeden

Departementshoof Fisiese Wetenskappe, Lewenswetenskappe en Natuurwetenskappe

Me N Van Heerden

Departementshoof Rekeningkunde, Besigheidstudies en Ekonomie, EBW

Me S Venter

Departementshoof Engels