VISIE, MISSIE & WAARDES

VISIE VAN DIE HOËRSKOOL WONDERBOOM

 • ‘n Top skool waar almal wat betrokke is geleenthede het om hulle volle potensiaal te bereik.
 

MISSIE VAN DIE HOËRSKOOL WONDERBOOM

 • Om die beste akademiese onderrig en afrigting in sport en kultuur te bied.

 • Om seker te maak ons skool is nie net mooi nie maar dat dit ook veilige en goeie geriewe vir ons kinders en personeel het.

 • Om aan te hou om ons Christelike waardes te beskerm en dit nooit prys te gee nie.

 • Om elke dag in vrede en respek met mekaar saam te leef en so ‘n gelukkige skool vir almal te maak.

 • Om trots te wees op ons mooi tradisies en ons uniekheid te beskerm.

 

WARE WONNIE WAARDES

 • Integriteit
 • Respek
 • Verantwoordelikheid
 • Diensbaarheid
 • Erkenning