VISIE, MISSIE & WAARDES

VISIE VAN DIE HOËRSKOOL WONDERBOOM

 • ‘n Skool van uitnemendheid, waar elke individu geleenthede het om ten volle te ontwikkel.
 

MISSIE VAN DIE HOËRSKOOL WONDERBOOM

 • Die bied van kwaliteit, innoverende en relevante onderrig, opvoeding en afrigting.
 • Die daarstel van veilige en effektiewe infrastruktuur.
 • Die uitleef en uitbou van ‘n christelike waardestelsel.
 • Die strewe na ‘n gelukkige en geborge saamleefgemeenskap.
 • Die volhou en uitbou van tradisies en die strewe na ‘n trotse Wonniekultuur.
 

WARE WONNIE WAARDES

 • Integriteit
 • Respek
 • Verantwoordelikheid
 • Diensbaarheid
 • Erkenning